Vadå Regnbågstjänster?


En regnbåge, i mitt sinn´, står för en upplevelse av vacker och harmonisk mångfald. Fysikaliskt inryms alla de synliga våglängderna av ljus i en regnbåge, dvs alla de färger som solljuset kan bjuda på.

På liknande sätt vill jag se mänskligheten, ja faktiskt hela naturen, som ett spektrum av individer och arter med egna "färger" där alla samverkar till en vacker och harmonisk helhet.

Det är ingen tillfällighet, tror jag, att regnbågen bildas genom Solens ljus och Jordens vatten. Detta par representerar en allomfattande dualitet i naturen. Denna dualitet återspeglar den ursprungliga kraften som brukar beskrivas med Moder-Fader Gud, Yin och Yang mm.

Dessutom söker jag en omfattande helhetsbild och har därför många ämnesområden som intresserar mig. Därför har jag ett helt spektrum av tjänster jag vill erbjuda. Även i denna mening tycker jag att "Regnbågstjänster" skulle kunna vara ett bra beskrivning.


Till första sidan