Vadå Den Nya Tanken

Är du materialist och vill inte tro på att människan är av andlig natur? Klicka här: Ekologiskt settDen Nya Tanken är kanske den äldsta av alla tankar. Kanske är det den som Johannes syftar på när han skriver "I begynnelsen var Ordet". Kanske är det den tanken som det stora kosmiska mysteriet vid Big Bang styrdes av.

I dag, då värderingar och samhällsuppbyggnad bygger på traditionella religiösa uppfattningar, materialism, hierarkiska strukturer och en oemotsagd Mammondyrkan, kan man säga att Den Nya Tanken är en motvikt mot den nu rådande tanken, den jag ofta kallar för "den gamla tanken". Den vill jag vara med och byta ut mot Den Nya Tanken.

Några typiska egenskaper hos den gamla tanken

Idag bygger det mesta på makt och elit organiserade i hierarkiska strukturer. Dessa upprätthåls genom olika former av maktinstrument. I grunden ligger våldet. Den som har mest våld att förfoga över kan ofta genomföra sina avsikter genom hot. I någorlunda fungerande demokratier får man använda sig av ett antal andra metoder. Att ta makt över pengarna är det viktigaste greppet. Med den kan man sedan manipulera opinioner och politiker.

Demagogiska kunskaper är ett annat sätt. Men mycket av hela denna struktur upprätthålles av att folk delar en mängd vanföreställningar, de som jag kallar för den gamla tanken.

Vi har föreställningen om att människor är olika värda ur ekonomiskt och maktens synvinkel. T.ex. att människor ska ha olika mängd tillgångar beroende på olika prestationer. Eller att "de duktigaste" ska bestämma.

För att kunna rättfärdiga dessa tankar emot den erfarenheten att många blir lottlösa trots en massa prestationer värnar man om tanken att det finns skuld och synd. Att en del faktiskt är syndiga och får skylla sig själv Och är de inte själva skyldiga får man anta att någon förfäder var det.

Människor som utgår ifrån den gamla tanken belastar sig själva och varandra med känslor av synd och skam. Man mår dåligt och kommer inte någon vart med sitt mående, eftersom man utgår ifrån falska föreställningar.

Några typiska egenskaper hos Den Nya Tanken

I detta tankesätt ser man människan som en varelse med en mycket stark och god innersta kärna. Hon är fylld av kärlek och vishet i detta innersta, men har lagt en mängd döljande roller och traumatiska upplevelser runt denna kärna.

Hennes främsta uppdrag här på jorden är att befria denna innersta kärna och att lära sig att leva genom den. Människor som utgår ifrån denna förutsättning väljer oftast att jobba utan hierarkiska organisationer. Detta utesluter inte specialister och inspiratörer, men de får endast den makt som andra ger dem helt frivilligt och endast så länge andra fortsätter att ge dem den makten.

Med Den Nya Tanken som instrument kan man begrunda människors beteenden och samhällets olika strukturer och ofta finna grund för förändringar.

Exempelvis får man helt ny syn på ekonomi, skola, politik, försvar, gränser, globalisering, kulturliv, ägande osv

Min Roll

Jag har under många år mött olika företrädare för Den Nya Tanken, antingen personligen eller deras skrifter. Jag har läst en massa av Rudolf Steiner, en del av Martinus. Jag har gått på många kurser för Ambres, träffat indianen Manitonquat, The Medicine Story, läst skrifter som berör de 12 stegen i AA-rörelsen, läst om olika konflikthanteringsmetoder, som grundar sig på nya synsätt och fascinerats av dessa synsäts framgångar inom den alternativa medicinen osv. Jag har också läst böcker om Plejadinsk visdom och blivit kontaktad av dem genom ett medium.

Själv har jag ifrågasatt det mesta, hoppat av kärnfysiken, blivit vapenfri, satsat på alternativt leverne i form av odlingskollektiv, skapat en hel del kaos på miljöpartiets kongresser osv.

Jag har, helt enkelt, gjort det mesta för att bli en specialist på att använda Den Nya Tanken i en mängd olika sammanhang.

Till första sidan