Tal
Jag föreläser gärna för er eller håller inspirerande eller provokativa tal
Jag kommer gärna till skolor på studie- eller temadagar. Jag kommer också gärna till olika föreningar eller nätverk.
Jag har rätt många ämnen. Här kommer de viktigaste:
 • Människans rätt till sin egen utveckling
 • Pacifism och svensk neutralitet
 • Ett räntefritt samhälle, där naturen inte är ägd.
 • Änglalön en utveckling av medborgarlönstanken
 • Modern andlig livsåskådning ur en "troende" förre detta kärnfysikers synvinkel.
 • Radikal grön politik
 • Konflikter - en tillgång att hanteras i stället för att "lösas".
 • Varför går det så dåligt för miljörörelsen.
 • Mycket kan dölja sig bakom en rubrik, men skulle någon nappa är det bara att be mig precisera.
  László Gönczi
  Kilbo 2483, 820 41 Färila
  Tel: 0651 213 72, 0701 21 73 12
  e-mail: laszlo@ljusdal.se
  Till första sidan