Seminarier

Seminarier
Jag brukar arrangera seminarier. Hittills har jag arrangerat dem i Ljusdal, i det inre av Hälsingland. Och det kommer att vara min huvudinriktning, men jag kan också komma till er om ni så önskar.

Först och främst vill jag inrikta seminarieverksamheten på att deltagarna är den väsentliga resursen! Genom att mötas på likställda villkor i samtal och övningar växer vi som deltar på det valda området.
Du kan läsa mer om filosofin bakom seminarieverksamheten?
Med denna filosofi i handen kan många ämnen bli behandlade.
Ämnen som har förekommit i min verksamhet: Medborgarlön, glesbygdspolitik, grön ideologi och pacifism.
Nästa planerade seminarium är tänkt att handla om överstatlighet och globala frågor.
Jag föredrar ämnesval där en djupare förståelse och insikt önskas från deltagarnas sida.

Miljön är viktig!
Det går att arrangera bra seminarier i nästan alla miljöer Men miljön kan få en mycket stor betydelse om den utnyttjas medvetet.
Jag vill helst få er ut i naturen! Där blir själen mottaglig och tanken klar som luften.

I mina trakter finns fenomenala naturtillgångar och nog med både hus eller tält för att få önskad bekvämlighet.
I mina trakter finns också utpräglade kulturmiljöer att befinna sig i.
Du kan läsa mer miljöns roll i min verksamhet.

Till första sidan