Se upp med örtagårdsmästaren!

mp har satt bocken till örtagårdsmästare!
Det material som går ut på rådslag i partiet är ekonomiserat och vinklat.

Jag ska ta ett exempel:
För att skrämma folk med konsekvenserna av en basinkomstmodell med 9000 kr till alla.
För att visa på höga marginaleffekter skriver man
"En person som har en timlön på 100 kronor får idag ut ungefär 12 400 kronor i månaden
efter skatt, om denne arbetar 40 timmar i veckan.
För att få samma månadsinkomst i ett system med basinkomst, skulle personen alltså
behöva tjäna 3 400 kronor utöver bidraget på 9 000 kronor.
Med en skattesats på 70 procent innebär det 30 timmars arbete i veckan
om man har en timlön på 100 kronor.
För att tjäna 3 400 kronor extra får man arbeta 120 timmar"

Följande motsvarighet från dagens system står inte med!
Den visar nämligen att det är än högre marginaleffekter idag
än de som skulle följa av basinkomstmodellen!


"En arbetslös person som får 13 200kr /månad brutto, har cirka 9800 kr efter skatt.
Om denne person får jobb med en lön på 100 kr i timman blir
nettoinkomsten ungeför 12 500kr.
För att tjäna 2700 kronor extra får han arbeta 120 timmar.
Det kan enligt ovan beskrivas som en marginaleffekt på 84%."
Inte heller följande tar de med!: "Kalle får 6500kr i försörjningsstöd varje månad, inklusive bostadskostnad.
En månad lyckas Kalle få jobb i en vecka. Han tjänar då 4000 kr (timlön 100kr ) .
Då minskas hans försörjningsstöd med samma belopp.
För att tjäna 0 kronor extra har Kalle arbetat 40 timmar.
Detta kan bekrivas som en marginaleffekt på 100%."

Information: 0651-213 72, 0702-21 73 12 laszlo@ljusdal.se

och 076 - 10 95 879
karin.jansson@mp.se
Till första sidan