Medborgarlön man tackar!
Tecken på social mognad

På denna sida kommer alltmer information inför miljöpartiets beslut om framtidens system för ekonomisk trygghet.

Som inledning lägger jag ut en modell som kan vara första steget till en mer omfattande medborgarlönsreform. Jag kallar den Lászlós Robin Hood - modell alternativt Garantimodellen.

se Robin Hood

Miljöpartiet har tillsatt bocken till örtagårdsmästare!
Det material som går ut på rådslag i partiet är ekonomiserat och vinklat.

Till örtagårdsmästarens sida Där finns ett exempel

Hur man ser på skatter är ett annat
Man väljer inte att räkna ut skatten på alla inkomster utan bara på den skatt som belastar arbetsinkomsterna.
På det sättet får man en känsla av mycket höga skatter.
se tabell i excellblad


Vill du räkna själv?
Ta hem inkomststatistik (SCB)

Information:
László: 0651-213 72, 0702-21 73 12 laszlo@ljusdal.se
Karin: 076- 10 95 879 karin.jansson@mp.se

Till första sidan