Vem är László
László i Ungern, LegéndJag heter László Gönczi
Född i Budapest, Ungern år 1945.
Flytt till Sverige 1956
Har sex barn
Utbildad fil.dr. kärnfysik, hoppat av och blivit "Gröna vågare"
Politiskt aktiv i miljöpartiet
Varit ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft/Kärnvapen
Jag ingår i Stockholms Fria Tidnings och Göteborgs Frias ledareredaktion.
Kan jordbruka med häst
Ägnat mycket intresse åt nya andliga förmedlare som Rudolf Steiner, Martinus och Ambres
Jag är, numera, också kulturskribent. Jag skriver mest recensioner i Hälsinglands Tidningar
(Ljusdals Posten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamns Kuriren).
Till första sidan