Kurser
I första hand vill jag erbjuda sådana kurser där jag själv har en egen kompetens. Men jag kan också ordna kurser där andra anlitas.
Mina egna kompetensområden vill jag dela upp i ett spektrum av fem huvudrubriker.
Tycker du att någon rubrik nedan intresserar dig, kan du kontakta mig för närmare beskrivning.
(Se längst ner på sidan)
Politik och samhällsdebatt
Några exempel på kursrubriker:
Den nya tanken inom den politiska sfären
Medborgarlön
Grön politik
Politisk ideologi
Regnbågspolitik, interndemokrati
Storskalighetens demokratiska dilemma
Tro, andlighet och livsåskådning
Några exempel på kursrubriker:
Den Nya Tanken enligt Ambres och andra läromästare
Reinkarnation och Karma
Kristendom ur modern esoterisk synvinkel
Icke-våldets problem och möjligheter
Andlighetens plats i en kvantfysikalisk värld
Kritik av de traditionella värderingarna i vår kulur
Ekologi
Några exempel på kursrubriker:
Alternativ skogsbruk
Kärnkraftsmotstånd

Pedagogik
Några exempel på kursrubriker:
Matematik för elever som har kommit efter
Ekvationer i tid
Mötesteknik och konflikthantering
Några exempel på kursrubriker:
Hur kan man låta konflikter ge växande?
Varför använda "jagbudskap"?Kontakt: laszlo@ljusdal.se
Telefon: 0651-213 72, 0702-217 312
Till första sidan