Jag älskar Ambres - Vem är Ambres?

Ambres är det andliga jaget från en människa som levde i Egypten för 3000 år sedan. Han väljer att träda fram till oss, som lever på Jorden just nu, för att kunna hjälpa oss till ett fruktbart liv i kärlek och livsglädje.

Ambres möter oss genom ett "medium" som heter Sture Johansson och bor i Nyskoga, Torsby, Värmland.

Ambres har ett perspektiv på tillvaron, som jag sammanfattar i orden "Den nya Tanken". Han utstrålar kärlek och visdom. Han är varm, medmänsklig och humoristisk. Den lära som han lär ut är den som jag uppskattar mest. Den läran, som jag själv har uppfattat den, stämmer, i det närmaste, fullkomligt med mina tankar och känslor. Själva grunden i hans lära är Kristen kärlek kombinerad med en reinkarnationslära och en gudabild som är både manlig och kvinnlig.

Vi är fragment av denna oändliga gud, fragment som endast begränsas av våra egna och omgivningens föreställningar. Vårt uppdrag är att befria våra inre gudomliga jag och med dess förmåga söka vägar till ett liv där denna kärleksfulla andlighet råder i den materiella världen.

Ambres är en av mängder av personligheter som förmedlar detta budskap. De flesta är mycket samstämmiga och det är med hjärtat, i första hand, som jag har höjt honom till mina skyar.

Bästa stället att få en uttömmande kunskap om Ambres och hans lära finner man, naturligtvis, genom Sture Johansson, men jag älskar att få berätta om Ambres och hans lära och gör väldigt gärna det.

Vill ni veta mera? Kontakta mig!


Kontakt: laszlo@ljusdal.se
Telefon: 0651-213 72, 0702-217 312

Till första sidan